Sök
Stäng denna sökruta.

Upptäck den enorma potentialen av artificiell intelligens AI i skolan

Du får stöd för att kunna effektivisera, förbättra och signifikant minska dina mest tidskrävande uppgifter. Genom att ge sig in i AI:s värld har du som pedagog eller skolledare möjligheten att utnyttja tekniken och faktiskt revolutionera lärandet i skolan. Men kanske är tidsbesparningen det största skälet till att skolans personal snabbt bör komma igång med AI.

Upptäck hur du kan dra nytta av AI för att effektivisera pedagogiska uppgifter som e-posthantering,  kommunikation med föräldrar, nivåanpassat material, skspa nytt lektionsmaterial, läxor och prov.

AI kan även hjälpa elever med särskilda behov, skapa teambuildingövningar, hjälpa till med veckobrev, skapa nya läromedel och faktiskt öka intresset för ämnet och mycket mer!

Välj när det passar er; heldag, halvdag, studiedagar personaldagar, mötestider (Online)

Se föreläsning från konferensen "Ai i skolan"

29/1-2024

Facebook
Twitter
LinkedIn

Spar din tid på riktigt!

Vi använder en kombination av praktiska exempel, visuella hjälpmedel och interaktiva sessioner för att göra ämnet tillgängligt och relevant för pedagoger och skolledare. Genom workshops får pedagogerna konkreta verktyg och metoder för att implementera AI i undervisningen.

Genom att introducera AI i skolan ges ni möjlighet att dra nytta av nya processer och verktyg för att hantera rutinmässiga och tidskrävande arbetsuppgifter. Detta frigör tid för pedagogerna/skolledare att fokusera på mer på sitt faktiska uppdrag.

Hur vi kan arbeta med AI i skolan

 • Individanpassad undervisning: Genom AI-baserad elevanalys kan pedagoger få insikter om varje elevs kunskapsnivå, styrkor och utmaningar. Detta möjliggör anpassade undervisningsmetoder och ger pedagogerna möjlighet att erbjuda en mer skräddarsydd läroplan för varje elev.
 • Automatiserade administrativa uppgifter: AI kan hjälpa till att automatisera uppgifter som betygssättning, rapportering och schemaläggning. Frigör värdefull tid för pedagoger att fokusera på själva undervisningen och elevernas behov.
 • Förbättrad bedömning och feedback: AI-baserade bedömningsverktyg kan ge mer objektiva och rättvisa utvärderingar av elevers arbete. Dessutom kan AI hjälpa till att ge snabb och konstruktiv feedback till eleverna, vilket främjar deras lärande och utveckling.
 • Nya undervisningsresurser: Genom AI-teknik kan pedagoger få tillgång till ett brett utbud av digitala och interaktiva undervisningsresurser. Gör undervisningen mer engagerande och stimulerande för eleverna.
 • Tidig identifiering av elever i riskzonen: AI kan användas för att upptäcka tidiga varningssignaler på elever som kämpar eller riskerar att halka efter i sitt lärande. Genom att identifiera dessa elever tidigt kan pedagoger ge dem extra stöd och interventioner för att hjälpa dem att komma på rätt spår.
 • Anpassning av läromedel: Med hjälp av AI kan pedagoger anpassa läromedel och innehåll för att passa olika inlärningsstilar och kunskapsnivåer. Detta främjar ett mer inkluderande och tillgängligt lärande för alla elever.

Risker med AI i skolan

 • AI i skolan är ett kraftfullt och effektivt verktyg för pedagoger och skolledare. Men för att hantera riskerna med AI i skolan är det viktigt att arbeta proaktivt med pedagoger och skolledning. 

  1. Utbildning och medvetenhet: Ge pedagoger och skolledning utbildning om AI, dess möjligheter och risker. Öka medvetenheten om potentiella fallgropar och konsekvenser av AI-användning i skolan.

  2. Tydliga riktlinjer och policys: Skapa tydliga riktlinjer och policys för användning av AI i skolan. 

  3. Riskbedömning: Utför noggranna riskbedömningar innan implementering av AI-lösningar. Identifiera potentiella risker och ta hänsyn till elevernas integritet och välbefinnande.

  4. Involvera eleverna: Se till att eleverna är medvetna om hur AI används i skolan och uppmuntra en öppen dialog om deras erfarenheter och åsikter kring teknologins roll i utbildningen.

  Genom att följa dessa riktlinjer kan skolor och pedagoger arbeta på ett ansvarsfullt sätt för att minimera riskerna med AI och maximera dess positiva potential i skolmiljön.

Intresserad?

Utbildningen kan anpassas på olika sätt för att möta era behov. Ex; för skolledare eller pedagoger, specifika områden

Välj heldag, halvdag eller under personaldagar/mötestider (Online)

Utbildningen kan genomföras på plats hos er på skolan eller som digital utbildning. 

Material: Deltagarna behöver ha egen dator + uppkoppling.

Kontakt/support