Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy

Integritetspolicy och hantering av GDPR på www.aiskolan.se

På www.aiskolan.se värnar vi om din integritet och strävar efter att säkerställa att din personliga information hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt. I denna text kommer vi att beskriva vår integritetspolicy och hur vi arbetar med att följa de krav som ställs enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation).

Integritetspolicy:

Vår integritetspolicy är utformad för att tydligt beskriva hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information när du besöker vår webbplats, www.aiskolan.se. Vi strävar efter att vara transparenta och följa bästa praxis för att säkerställa att din integritet skyddas.

1. Insamling av personlig information:

Vi samlar endast in personlig information när det är nödvändigt och med ditt samtycke. Det kan inkludera namn, e-postadress, och annan information som du frivilligt delar med oss genom formulär eller när du kontaktar oss.

2. Användning av information:

Vi använder din personliga information för att förbättra din upplevelse på vår webbplats, svara på dina förfrågningar och för att tillhandahålla relevant information och uppdateringar. Vi delar inte din information med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

3. Dataskydd och säkerhet:

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din personliga information skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk.

4. Rättigheter enligt GDPR:

Enligt GDPR har du som användare vissa rättigheter när det gäller din personliga information. Det inkluderar rätten att begära tillgång till, rättelse av, radering av, begränsning av, eller invändningar mot behandling av din information. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

5. Cookies och spårning:

Vi kan använda cookies och liknande tekniker för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och samla in anonym statistik om besökares beteende. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies när du besöker vår webbplats.

GDPR-efterlevnad:

Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vi följer GDPR-kraven när det gäller behandlingen av personlig information. Detta inkluderar:

1. Dataskyddsansvarig:

Vi har utsett en dataskyddsansvarig som ansvarar för att övervaka och säkerställa efterlevnaden av GDPR.

2. Register över behandling av personuppgifter:

Vi upprätthåller en dokumentation över vilka typer av personlig information vi samlar in, varför vi samlar in den, och hur den behandlas.

3. Rätt till information:

Vi informerar användare om hur deras personliga information används genom vår integritetspolicy.

4. Tillstånd och samtycke:

Vi samlar in personlig information endast med användarens samtycke och ger möjlighet att återkalla samtycke när som helst.

5. Säkerhet:

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att skydda personlig information och har en process för att hantera dataintrång om de skulle uppstå.

Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera och förbättra vår integritetspolicy och vår efterlevnad av GDPR för att säkerställa att din integritet är väl skyddad när du besöker vår webbplats, www.aiskolan.se. Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller hur vi hanterar personlig information, är du välkommen att kontakta oss. Din integritet är viktig för oss, och vi är dedikerade till att säkerställa att den respekteras och skyddas.